Start

Förbrukningsartiklar fria från latex

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att minska risken för allergier hos människor som kommer i kontakt med förbrukningsartiklar som används inom vården. Latex från naturgummi är ett sensibiliserande, allergiframkallande, ämne som kan utgöra en allvarlig hälsorisk för patienter och personal om det ingår i offererade produkter. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11243
Grupp:
Generella kriterier