Start

Förpackningar

Nivå: Basnivå

Kravet ställs för att förpackningar, avdelnings-och produktförpackningar, till offererade förbrukningsartiklar ska vara utformade i material som minimerar miljöpåverkan, den totala volymen använt förpackningsmaterial samt kan källsorteras och återvinnas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11259
Grupp:
Generella kriterier
Engelska: