Start

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Baskrav: Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11256
Grupp:
Generella kriterier
Engelska:
Finns inte på engelska