Start

Textilier med smuts-och oljeavvisande funktion där sådan funktion efterfrågas

Nivå: Avancerad nivå

Smuts och oljeavvisande textilier kan vara behandlade med miljö- och hälsoskadliga perfluorerade föreningar, som genom kravet begränsas.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11048:2
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden