Start

Tvättkemikalier, energi och vattenförbrukning

De tvättkemikalier som används i tvättprocesserna påverkar både människa och miljö. Genom att ställa krav miljö- och hälsokrav minskar påverkan vid användning av tvättkemikalierna. Lägre förbrukning av vatten- och energi samt minskade utsläpp av klimatgaser bidrar till en lägre miljöbelastning för ett tvätteri.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Ladda nerBeskrivning
Produktens miljöfarlighetAvancerad nivåTilldelningskriterier
OparfymeratBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupperAvancerad nivåTilldelningskriterier
Tvätteriets energianvändningBasnivåTeknisk specifikation
Tvätteriets energianvändningAvancerad nivåTeknisk specifikation
Tvätteriets vattenförbrukningBasnivåTeknisk specifikation
Tvätteriets vattenförbrukningAvancerad nivåTeknisk specifikation
Tvättkemikaliers fosforinnehållBasnivåTeknisk specifikation
Tvättkemikaliers fosforinnehållAvancerad nivåTeknisk specifikation
Utsläpp av klimatgaserBasnivåTeknisk specifikation
Utsläpp av klimatgaserAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ingående ämnens hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikation
Sensibiliserande/Allergiframkallande produktBasnivåTeknisk specifikation
Sensibiliserande/Allergiframkallande ämnenAvancerad nivåTilldelningskriterier
Systematiskt miljöarbete hos leverantörenBasnivåKvalificeringskrav