Start

Ingående ämnens hälsofarlighet

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att det inte finns ämnen i produkterna som är giftiga eller kan orsaka cancer, genetiska defekter eller skada fertiliteten. Detta för att skydda användaren men också för att undvika spridning i miljön.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11213:2
Grupp:
Tvättkemikalier, energi och vattenförbrukning