Start

Produktens miljöfarlighet

Nivå: Avancerad nivå

Det är viktigt att undvika spridning av miljöfarliga ämnen i miljön. Kravet utesluter produkter klassificerade som miljöfarliga.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10328:2
Grupp:
Tvättkemikalier, energi och vattenförbrukning