Start

Sensibiliserande/Allergiframkallande ämnen

Nivå: Avancerad nivå

Det är viktigt att minska risken för allergier hos människor som arbetar yrkesmässigt med hygien- och rengöringsprodukter

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10334:1
Grupp:
Tvättkemikalier, energi och vattenförbrukning