Start

Sensibiliserande/Allergiframkallande produkt

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att minska risken för allergier hos människor som arbetar yrkesmässigt med hygien- och rengöringsprodukter.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11214:1
Grupp:
Tvättkemikalier, energi och vattenförbrukning