Start

Utsläpp av klimatgaser

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå

Utsläpp av klimatgaser bidrar till ökad global växthuseffekt.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10341:2
Grupp:
Tvättkemikalier, energi och vattenförbrukning