Startsida

Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll

Kemisk-tekniska produkter används inom hela den offentliga sektorn och användningen av dessa produkter påverkar både människa och miljö. Produktgruppen är uppdelad i två undergrupper; kemiska respektive kosmetiska produkter. Uppdelningen är gjord då de styrs av olika lagstiftning.

Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll
Expandera rad för mer information
Bioackumulerbarhet för konserveringsmedel och färgämnenBasnivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
Bioackumulerbarhet för konserveringsämnen och färgämnenBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Begränsningar av specifika ämnen/ämnesgrupperBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper avanceradAvancerad nivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupperAvancerad nivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
Begränsning av biociderBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Begränsning av biociderBasnivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKosmetiska produkter
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKemiska produkter
FosfatBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
DoseringsanvisningarBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Tensiders nedbrytbarhetAvancerad nivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Tensiders nedbrytbarhetAvancerad nivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
Sensibiliserande (allergiframkallande) produktBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnenAvancerad nivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnenAvancerad nivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKosmetiska produkter
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKemiska produkter
Produktens miljöfarlighetBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Plastförpackningar i form av påsar/pouchesSpjutspetsnivåTilldelningskriterierKosmetiska produkter
Plastförpackningar i form av påsar/pouchesSpjutspetsnivåTilldelningskriterierKemiska produkter
Plastförpackningar basBasnivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
Plastförpackningar basBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Plastförpackningar avanceradAvancerad nivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Plastförpackningar avanceradAvancerad nivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
ParfymBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
ParfymBasnivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
PalmoljaBasnivåTilldelningskriterierKosmetiska produkter
PalmoljaBasnivåTilldelningskriterierKemiska produkter
OparfymeratBasnivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
OparfymeratBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Leverans av säkerhetsdatabladBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKemiska produkter
KvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravKosmetiska produkter
KvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravKemiska produkter
Ingående ämnens miljöfarlighetAvancerad nivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter
Ingående ämnens miljöfarlighetAvancerad nivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Ingående ämnens hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikationKemiska produkter
Ingående ämnens hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikationKosmetiska produkter

Ladda ner valda kriterier