Start

Begränsning av biocider

Nivå: Basnivå

För att undvika en överanvändning av antimikrobiella ämnen, som kan leda till resistensutveckling hos bakterier, är det viktigt att begränsa användningen av biocider.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10713
Grupp:
Kemiska produkter