Start

Begränsningar av specifika ämnen/ämnesgrupper

Nivå: Basnivå

Det finns flera ämnen/ämnesgrupper som orsakar skada i miljön som är svåra att utesluta genom generella krav på ämnens egenskaper. Därför är det viktigt att ställa krav som minimerar mängden av sådana specifika ämnen/ämnesgrupper i produkterna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11353
Grupp:
Kemiska produkter