Start

Bioackumulerbarhet för konserveringsämnen och färgämnen

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att ingående ämnen som konserveringsmedel och färgämnen i produkterna inte är bioackumulerbara. Sådana ämnen kan ansamlas i levande organismer och anrikas uppåt i näringskedjan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10226:1
Grupp:
Kemiska produkter