Start

Fosfor är en ändlig resurs och det är därför önskvärt att minska användningen av fosfor, som ingår i kemiska produkter i form av fosfater.

KravID

11285

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkten ska inte innehålla1 fosfater.

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 vikts%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.