Start

Oparfymerat

Genom att välja oparfymerade produkter förbättras möjligheterna för allergiska personer att vistas i offentliga lokaler.

KravID

10586

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkten ska inte innehålla parfymer, det vill säga ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper.