Start

Palmolja

Palmolja som produceras i stor skala är förknippad med allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Kravet säkerställer spårbarhet av palmoljan.

KravID

11282

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i anbudet intyga att palmolja, palmkärnolja, palmoljederivat och palmkärnoljederivat i råvaror är producerade i enlighet med:

  • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)1 eller likvärdigt system, eller
  • Förordning (EG) nr 834/207 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Undantag:

Råvaror som ingår i produkten med mindre än 1 %.

1 Som spårbarhetssystem godkänns Mass Balance, Segregated och Identity Preserved. Identity preserved: palmolja från en identifierad certifierad källa som hålls separat från övrig palmolja i leverantörskedjan. Segregated: palmolja från olika certifierade källor, vilka hålls separerade från övrig palmolja i leverantörskedjan. Mass balance: palmolja från certifierade källor blandade med övrig palmolja ifrån leverantörskedjan.