Start

Doftämnen är en vanlig orsak till kontaktallergi. Om parfymerade produkter används är det viktigt att parfymerna är tillverkade på ett säkert sätt.

KravID

10585:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Eventuella parfymer1 ska vara tillsatta enligt the International Fragrance Associations (IFRA2) riktlinjer, eller likvärdigt.

Följande föreningar ska inte vara tillsatta i produkten:

  • Nitromyskföreningar och polycykliska myskföreningar
  • Hydroxyisohexyl 3-Cyklohexen Karboxaldehyd, HICC (CASnr 31906-04-4, 51414-25-6)
  • Atranol (CASnr 526-37-4)
  • Kloroatranol (CASnr 57074-21-2)

Följande föreningar får ingå med högst 0,01vikt%:

  • Doftämnen som är klassificerade som sensibiliserande med H317
  • Doftämnen som är deklarationspliktiga enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (detergentförordningen)

1Parfymer avser ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper.

2IFRA the International Fragrance Association är parfymindustrins officiella organ, för mer information se www.ifraorg.org/.