Start

Plastförpackningar avancerad

Plastförpackningar används i stora mängder. Genom att begränsa vilka plaster som kan användas, utesluta infärgade förpackningar samt undvika metaller och fyllmedel i plasten ökar möjligheten att återvinna förpackningarna.

KravID

11287:1

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

För plastförpackningar, förslutningar och etiketter gäller följande:

 • Primärförpackningen1 samt förslutningen2 ska vara tillverkad av en av följande plaster: 

Polyeten (PE)

Polypropen (PP)

Polyetentereftalat (PET)

 • Etiketten ska inte vara tillverkad av PS (polystyren) eller halogenerade plaster.
 • Metalldelar ska inte ingå i förpackningen1, förslutningen2 eller etiketten.
 • Primärförpackningar1 ska vara vita eller ofärgade.
 • Förslutningar2 ska inte vara svarta.
 • Fyllmedel (såsom CaCO3) ska inte tillföras PE- och PP-förpackningar1 och förslutningar2 i en halt så att plastens densitet överskrider 0,995 g/cm3.

Undantag:

 • För spray- eller pumpmunstycken eller doseringssystem undantas plastdelar samt lätt separerbara metalldelar.
 • Metaller i RFID-etiketter
 • Förpackningar innehållande återvunnen plast (Post Consumer Recycled) som kan vara infärgade. Infärgningen får dock inte göras med Carbon Black
 • Eventuella oblat eller tätningar undantas förutsatt att de är lätt separerbara från förpackning eller förslutning.
 • Ljuskänsliga produkter kan förpackas i infärgade förpackningar, men infärgningen får inte göras med carbon black.
 • Gummidelar och termoplaster i förslutningar

Primära förpackningen omfattar: flaska, burk eller liknande.

Förslutning omfattar: kapsyler/lock och tillhörande doseringsanordningar/ pumpar.