Start

Produktens miljöfarlighet

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att undvika spridning av miljöfarliga ämnen i miljön. Baskravet utesluter miljöfarliga produkter.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10582:1
Grupp:
Kemiska produkter