Start

Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnen

Nivå: Avancerad nivå

Det är viktigt att minska risken för allergier hos människor som kommer i kontakt med hygien- och rengöringsprodukter. Det avancerade kravet begränsar sensibiliserande ämnen i produkten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10584:2
Grupp:
Kemiska produkter