Start

Sensibiliserande (allergiframkallande) produkt

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att minska risken för allergier hos människor som kommer i kontakt med hygien- och rengöringsprodukter. Baskravet utesluter sensibiliserande produkter.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10583:2
Grupp:
Kemiska produkter