Start

Tensiders nedbrytbarhet

Tensider/ytaktiva ämnen används i stora mängder i tvätt- och rengöringsmedel och många tensider är giftiga för vattenlevande organismer. Det är därför relevant att säkra att de inte ansamlas i miljön. Många tensider är nedbrytbara under syrerika förhållanden (aerobt), detta krav innebär att tensiderna även ska vara nedbrytbara under syrefattiga förhållanden (anaerobt).

KravID

11299

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Tensider som ingår i produkten ska vara lätt nedbrytbara (aerobt) enligt OECD:s riktlinjer, testmetod 301 (A till F) eller 310 eller motsvarande testmetoder samt anaerobt nedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer, test 311 eller motsvarande testmetoder