Start

Begränsning av biocider

Nivå: Basnivå

För att undvika en överanvändning av antimikrobiella ämnen, som kan leda till resistensutveckling hos bakterier, är det viktigt att begränsa innehållet av biocider i produkterna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11097
Grupp:
Kosmetiska produkter