Start

Begränsning av biocider

För att undvika en överanvändning av antimikrobiella ämnen, som kan leda till resistensutveckling hos bakterier, är det viktigt att begränsa innehållet av biocider i produkterna.

KravID

11097

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkten ska inte vara avsedd att ha antimikrobiell funktion, det vill säga den får endast innehålla biocider i syfte att konservera produkten eller råvaran som ingår i produkten.