Start

Begränsning av biocider

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att undvika biocidprodukter då de kan innehålla ämnen som är miljö- och hälsofarliga.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11097
Grupp:
Kosmetiska produkter