Start

Kvalitetssäkring

Nivå: Basnivå

För att uppfylla kraven i den tekniska specifikationen krävs att leverantören har dokumenterade rutiner och instruktioner för kvalitetssäkring.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10223
Grupp:
Kosmetiska produkter