Start

Plastförpackningar bas

Nivå: Basnivå

Plastförpackningar används i stora mängder. Kriteriet avser att öka återvinningsbarheten av förpackningarna genom att begränsa vilka plaster som kan användas för att sedan återvinnas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11293:1
Grupp:
Kosmetiska produkter