Startsida

Städtjänster

Vid upphandling av städtjänster är det viktigt att ta hänsyn till såväl miljömässiga som sociala och arbetsrättsliga aspekter. Städtjänsten påverkar miljön genom de städkemikalier som används, förbrukning av olika produkter såsom exempelvis avfallspåsar, transporter mellan städobjekten och val av städmetod.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Städtjänster
Expandera rad för mer information
Miljömärkta städkemikalierBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMiljömärkta städkemikalier och tjänster
Miljömärkt städtjänst (tilldelningskriterium)Avancerad nivåTilldelningskriterierMiljömärkta städkemikalier och tjänster
Miljömärkt städtjänst (kontraktsvillkor)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMiljömärkta städkemikalier och tjänster
DoseringsutrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Resurseffektiv användning av avfallspåsarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Plast i avfallspåsarAvancerad nivåTilldelningskriterierVillkor för utförande av städtjänsten
StädmetoderBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Tillgänglighetsanpassad information för utförande av städtjänstenBasnivåTilldelningskriterierVillkor för utförande av städtjänsten
Förnybara drivmedel och elBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Utbildning arbetsledareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Utbildning städpersonalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravVillkor för utförande av städtjänsten
Arbetsrättsliga villkor för städtjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av städtjänsten

Ladda ner valda kriterier