Start

Miljömärkta städkemikalier och tjänster

Det finns många miljömärkta städkemikalier på marknaden. En städkemikalie som är miljömärkt innebär att en oberoende part har granskat produktens miljö- och hälsomässiga effekter utifrån ett livscykelperspektiv. Genom att upphandla en städtjänst där miljömärkta städkemikalier ska användas underlättas uppföljningen eftersom kontroll av att produkten uppfyller märkningskraven genomförs av märkningsorganisationen.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Miljömärkta städkemikalier och tjänster
Ladda nerBeskrivning
Miljömärkta städkemikalierBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljömärkt städtjänst (tilldelningskriterium)Avancerad nivåTilldelningskriterier
Miljömärkt städtjänst (kontraktsvillkor)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor