Start

Miljömärkt städtjänst (kontraktsvillkor)

Nivå: Avancerad nivå

En miljömärkt städtjänst innebär att en oberoende part har granskat tjänstens miljö- och klimatmässiga effekter utifrån flera perspektiv, exempelvis utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen och klimatpåverkan från transporter.     

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11442
Grupp:
Miljömärkta städkemikalier och tjänster
Engelska:
Finns inte på engelska