Startsida

Forskning och utredning

Upphandlingsmyndigheten ska bistå regeringen med underlag för utveckling av upphandling. Den ska öka kunskapen om olika aspekter av offentlig upphandling och dess effekter. Myndigheten ska verka för relevant forskning inom sitt verksamhetsområde både nationellt och internationellt. Myndigheten ska samla in, utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling.

Forskningens och utredningens betydelse för kunskap om och utvecklingen av offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten prioriterar att utveckla statistiken om inköp och forskning för att skapa bättre underlag för forskningen och utredning. Både forskning och utredning kan genom viktiga analyser och slutsatser bidra till utveckling av detta, för samhället och samhällsekonomin betydelsefulla område. Upphandlingsmyndigheten anser även att det är angeläget att bredda forskningen med ett tvärvetenskapligt fokus med syfte att fördjupa analysen, men också för att bidra till en höjd kompetens.

Upphandlingsmyndigheten efterfrågar därför forskning och utredning inom flera spännande områden och föreslår aktivt forskningsuppdrag för olika forskare. Man utvecklar statistiken och initierar egna utredningar samt stimulerar även studenter på utbildningar relevanta för alla aspekter av den offentliga affären att skriva uppsatser och genomföra praktik i inköpsorganisationer.

Upphandlingsmyndigheten samverkar bland annat med universitet, högskolor och yrkeshögskolor avseende forskningsuppdrag, konferenser, föreläsningar, studiebesök, uppsatsämnen och praktikplatser. Här på webbplatsen redogör vi för aktuell forskning, våra rapporter och så småningom kommer även färdiga uppsatser presenteras här.