Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

En äldre man läser på en surfplatta.

Effektivare upphandling av digitala tjänster för framtiden

Publicerad 17 oktober 2018

Utmaningar inom exempelvis områdena vård, omsorg och skola driver utvecklingen framåt, men för att lyckas behöver vi inom det offentliga samarbeta för att få digitali­se­ringen att fungera. Trendens har träffat Tomas Kågebrand, ansvarig för juridik och upphandling på Inera.

Hur arbetar Inera med upphandlingsfrågor?

– Upphandlingsenheten på Inera har en central betydelse för verksamheten. Kortfattat kan man sammanfatta vår upphandlingsverksamhet med att vi dels upphandlar för företagets egna behov, dels genomför upphandlingar till stöd för de tjänster som vi säljer till våra kunder. Det kan vara it-konsulter, applikationsförvaltning och it-drift. Dessa upphandlingar är lite mer omfattande och kräver en stor nog­grannhet, eftersom det handlar om leveranser till våra kunder. När tjänsterna väl är inköpta reglerar Inera försäljning av tjänsterna genom kundavtal.

Hur ser ert upphandlingsstöd ut?

– Inera tar fram upphandlingsstöd i form av ett kravbibliotek för upp­handling, alltså samlade krav på gemensamma förutsättningar som kan användas vid landsting, regioners och kommuners upphandlingar. Vi arbetar även med att ge stöd till de upphandlingar som sker hos våra ägare. Detta kan exempelvis ske genom att vi förmedlar underlag för den nationella arkitekturen, som gör att de upphandlande systemen kan kommunicera med andra system. Vi kan även bidra med stöd och granskning vid kravställning, så att Ineras regelverk och anvisningar efterlevs.

Inera arbetar mycket med dessa frågor, eftersom de har en betydande roll för den nationella infrastrukturen. RIVTA är ett exempel, där RIV står för regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg och TA står för tekniska anvisningar. Det finns en webbplats för RIVTA som samlar all teknisk information om den gemensamma it-arkitekturen.

Vilka frågor fokuserar ni på nu?

– Eftersom nästan alla kommuner har blivit delägare under 2017 så arbetar vi med att fånga in deras behov av stöd och deras förväntningar på Inera. Vårt fokus just nu handlar mycket om insatser inom vård och omsorg, infrastruktur, arkitektur och skola. Vi har flera stora pågående projekt, som exempelvis E-identitet för offentlig sektor (Efos), där Inera och Försäkringskassan samverkar kring en tjänst som ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA. Ett annat projekt som vi utvecklar är 1177 Vårdguiden, som är ett koncept av tjänster som erbjuds dygnet runt, via öppen webb, personliga e-tjänster med säker inloggning, telefonrådgivning och mobilapplikationer.

"Inom en nära framtid kommer troligtvis AI att vara inarbetat och ingå i fler produkter och tjänster än vad vi i dag kan föreställa oss."

Framtidsspaning: Vilka utmaningar och möjligheter ser ni de kommande åren?

– Digitalisering är ordet som är på allas läppar, och det är verkligen utmanande att arbeta med dessa frågor. Samhället i stort står inför stora utmaningar inom området. Oavsett om man vill prata om digitalisering eller inte, så kommer det att påverka alla på ett eller annat sätt. De utmaningar som finns framöver ligger dels i hur vi inom det offentliga ska samarbeta för att få digitaliseringen att fungera, dels hur detta ska ske på ett säkert och effektivt sätt. 

Jag vill även lyfta artificiell intelligens (AI) och dess förmåga att påverka vårt sätt att nyttja digitaliseringens verktyg i stort och smått. Inom en nära framtid kommer troligtvis AI att vara inarbetat och ingå i fler produkter och tjänster än vad vi i dag kan föreställa oss. Jag tror därmed att AI inte kommer att behandlas separat så som man gör i dag, där man i vissa fall försöker att effektivisera en redan befintlig produkt eller tjänst med stöd av AI. I framtiden är AI sannolikt redan integrerat i de produkter och tjänster som vi införskaffar. Inera utreder möjligheterna med AI inom flera av våra områden. Vill man läsa mer om detta så finns det material på inera.se.

Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen år 2025 på att använda digitaliseringens möjligheter. Inera är en av de nationella aktörerna som ska se till att detta kan ske.

Ta del av Ineras stödmaterial inför landstings och regioners upphandlingar

Om Inera

Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och de flesta av landets kommuner. De erbjuder kompetens inom digitalisering för att stötta verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, med­arbetare och beslutsfattare. I dag driver Inera ungefär 35 digitala tjänster, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen.