Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

EU-kommissionens webbtjänst för ESPD stängs

Publicerad 17 oktober 2018

Flera upphandlande myndig­heter har hittills förlitat sig på EU-kommissi­onens webbtjänst för ESPD-formulär. Nu är det dock dags att se sig om efter en annan lösning då EU-kommissionens webbtjänst stängs den 18 april 2019.

Om en upphandling omfattas av ESPD-systemet har leverantörer rätt att lämna in en egenförsäkran. Denna försäkran måste den upphandlande myndigheten acceptera som ett preliminärt bevis för att leverantören uppfyller kvalificeringskraven. För att leverantörerna ska kunna nyttja denna rättighet måste upphandlande myndigheter tillhandahålla ett ESPD-formulär.

Dags att se sig om efter en annan lösning

Webbtjänsten är bara en övergångslösning i väntan på att de olika upphandlingsverktygen integrerar stöd för ESPD-formuläret. Webbtjänsten kommer därför att släckas ned den 18 april 2019. Detta innebär att upphandlande myndigheter måste kontakta sin nuvarande leverantör av upphandlingsverktyg, för att klargöra vilket stöd för ESPD-formuläret som de kan erbjuda. Myndigheter som ska upphandla ett nytt upphandlingsverktyg bör ställa krav på ett fullt integrerat ESPD-formulär.

Färre frågor om ESPD

När den nya lagstiftningen om ESPD-systemet trädde i kraft den 1 januari 2107 var frågor om systemet väldigt heta i Upphandlingsmyndighetens frågeportal. Det kommer fortfarande frågor om detta till frågeportalen, men frågorna har blivit färre under de senaste månaderna. Kanske tyder detta på att vi börjar närma oss målet: att ESPD-systemet blir en naturlig del av en upphandling?

Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD-systemet

ESPD: Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (på engelska European Single Procurement Document).