Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Samverkan med leverantörer - nyckeln till en lyckad affär

Publicerad 17 oktober 2018

Leverantörer efterfrågar mer dialog med upphandlande myndigheter och enheter för att tillsammans skapa bättre affärer. Detta bekräftas i Upphandlingsmyndighetens kundresa.

Dialogen är särskilt viktig i branscher som präglas av mycket teknik och som utvecklas snabbt, eftersom det är en utmaning att ställa tekniskt hållbara krav och skapa avtal som hänger med i teknikutvecklingen. Av den anledningen är it-upphandlingar en viktig källa till nytänkande inom upphandlingsvärlden.

Dialog och innovation

För att hänga med i utvecklingen är det avgörande att hålla igång dialogen med branschen och att vara uppdaterad om det senaste. Statistik visar att just it-tjänster i högre grad upphandlas genom konkurrens­präglad dialog och förhandlat förfarande än andra tjänster. I dessa upphandlingsformer är dialogen med leverantörerna ett moment i själva upphandlingsprocessen. Detta kan visa att just it-upphandlingar präglas av mer nytänkande än andra upphandlingar.

 

  • Nära hälften av de konkurrenspräglade dialoger som genomfördes 2016 avsåg it-tjänster.
  • 17 procent av alla förhandlade förfaranden 2016 avsåg it-tjänster

Samverkan – en del av avtalet

Det är svårt att belägga huruvida dialog inför upphandling är vanligare för it-upphandlingar, men man kan föreställa sig att så är fallet. I många it-avtal anges ofta förutsättningarna för samverkan under avtalstiden som en särskild samverkansbilaga. Samverkansbilagor finns också som standardiserade mallar till standard­avtal för it-tjänster. Att man följer upp avtalen och håller dialogen levande under avtalstiden är därför en naturlig del i många it-upphandlingar.

Uppsala kommun har tagit detta tänk längre och förespråkar partnersamarbete med leverantörerna, snarare än leveransavtal med hårt specificerade krav. Per Luks, strategisk upphandlare på Uppsala kommun, berättar mer i artikeln Smidigare och billigare upphandlingar med partnerskap.