Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Justitita, rättvisans gudinna i romersk mytologi, håller i en balansvåg.

Mål 4 – Information, förtroende och kontrollmöjligheter

Publicerad 17 oktober 2018

För att genomföra rättssäkra upphandlingar behövs lika delar information, förtroende och kontrollmöjligheter. Upphandlande myndigheter ska veta vilka regler som gäller och uppleva att reglerna efterlevs. Vi ska också kunna få ett beslut prövat om det behövs.

Omvärldshändelser som ändrar lagen

Ibland förändras reglerna med anledning av en särskild händelse. Under 2017 skakades Sverige av en säkerhetsläcka på Transportsstyrelsen. Det gav upphov till nya regler i säker­hetsskyddslagen som påverkar upphandling. Du kan läsa mer om säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal i artikeln Rikets säkerhet en fråga – en fråga för offentlig upphandling.

Sverige har också ett skärpt säkerhetsläge som ytterligare understryker vikten av att arbeta förebyggande, samtidigt som den ökande digitali­seringen ställer allt högre krav på informationssäkerhet. Ibland är det snedstegen som driver utvecklingen framåt – att göra misstag gör oss bättre.

Korruption och transparens

Korruption undergräver förtroendet för den offentliga affären. Den senaste tiden har det förekommit flera rapporter i media om korruption kopplat till offentliga inköp. Något som i stället minskar risken för korruption är transparens. För en upphandlare sitter transparens i ryggmärgen. Det dagliga arbetet innehåller otaliga exempel på hur detta ledord genomsyrar det praktiska genomförandet av ett inköp. Att ta till sig av andras lärdomar om hur man kan skapa och upprätthålla ett högt förtroende är också viktigt. Läs om detta i artikeln Professionella inköp förhindrar korruption.

Lärdomar av överprövning

Överprövningar av upphandlingar och avtal utgör ett kraftfullt verktyg för att korrigera felaktigheter och klargöra rättsläget. Undrar du över vad som överprövas, vem som vinner och hur vanligt det är? Läs om överprövningar i artikeln Andelen upphandlingar som över­prövas sjunker.

I samma artikel hittar du också ett exempel från en bransch där aktörerna genom samverkan har hittat ett sätt att ta tillvara potentialen med överprövningar på ett mer effektivt sätt. De har valt att driva en förändring tillsammans.

Förändringar – upphandlarens vardag

Inom upphandlingsområdet är vi vana att förhålla oss till förändringar och att oförtröttligt hitta nya lösningar. Saker och ting händer under inköpsprocessens gång. En upphand­lare manövrerar skickligt i snårig terräng utan att släppa blicken på målet om en bra affär för våra skattepengar. Upphandlingar är för oss som gillar utmaningar. Genom att ha koll på förändringar som sker inom området för rättssäkerhet ser vi till att ligga steget före. Det behöver vi.