Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Professionella inköp förhindrar korruption

Publicerad 17 oktober 2018

Sverige har försämrat sin placering i det index som Transparency International tar fram varje år och som återger upplevelsen av korruption i 180 av världens länder. Inköp bedöms vara ett av de största riskområdena för korruption. Som tur är finns det en rad åtgärder du kan vidta för att förebygga inköp som skadar förtroendet för den offentliga affären.

Transparency International mäter olika länders upplevelse av korruption i det egna landet. Näringsliv och experter upplever att det förkommer mer korruption i Sverige nu än tidigare. Om det verkligen gör det eller inte, kan vi inte mäta.

Däremot vet vi att korruptions­skan­dalerna har avlöst varandra i media; Trafikverket, Transport­styrelsen, Statens Fastighetsverk, Luleå kommun, Göteborgs stad och Polisen är några exempel. Korruption kan troligtvis förekomma i alla organisationer och skapar en oerhörd skada, både av att existera och att uppdagas. För att komma tillrätta med problemen krävs reformer.

Lätt att få ett beslut prövat

En av många konsekvenser av medie­­bevakningen av dessa skandaler är att uppfattningen om en rättssäker upphandling skadas, eftersom det finns en koppling till inköp i flera fall. Inköp bedöms också vara ett av de största riskområdena för korruption. Tack och lov har vi flera tusen pro­fessionella upphandlare som ser till att reglerna följs och att handläggningen sker på ett öppet sätt.

Dessutom finns det nog inget annat område där det är så lätt att få ett beslut prövat i domstol. Upp­handlingslagstiftningen är trots allt en antikorrup­tionslagstiftning. Det är kanske snarast i de inköp där kunskapen om upphandlingar är låg som risken för förtroendeskadliga inköp är som störst.

Antikorruptionsarbete

Som upphandlare finns det mycket du kan göra för att överföra ditt förhållningssätt till offentliga inköp till andra berörda:

  • Utbilda projektgruppen för upphandlingen i offentlig upphandling och korruption.
  • Låt alla i projektgruppen redovisa eventuella intressekonflikter innan arbetet påbörjas, till exempel med stöd av en jävs­blankett.
  • Identifiera särskilda risker kopplade till korruption och till den leverans som upphandlingen ska resultera i. En möjlig risksituation kan vara om din organisation köper konsulttjänster som ska utföras under lång tid, på plats i organisationen. Det kan innebära att medarbetarna behöver stöd i frågor om förhållningssätt i dessa relationer. Bara att ta upp frågorna till diskussion ger ofta mycket.
  • Berätta om organisationens policy om antikorruption när du för dialoger med leverantörsmarknaden inför upphandlingen.
  • Gå igenom Näringslivskoden från Institutet mot mutor på startmötet med leverantören.
  • Följ upp avtalet och kontrollera att ni betalar för det som har avtalats.

E-handel och en strukturerad process för direktupphandlingar ökar dessutom möjligheterna för att bedriva ett effektivt antikorruptionsarbete som ger resultat.

Upplevelse av korruption

  1. Nya Zeeland
  2. Danmark
  3. Norge, Finland och Schweiz
  4. Sverige och Singapore

Källa: Transparency International Corruption Perceptions Index