Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Trafikverkets logotyp på en husfasad.

Upphandling som främjar utveckling

Publicerad 17 oktober 2018

Trafikverket har höga krav på sig att ligga i framkant. Myndigheten har stora underhålls- och investeringsbehov framför sig och ska bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt ska den bidra till ökad produktivitet, innovationskraft och effektivitet i anläggningsbranschen.

– De främsta utmaningarna rör tillgänglighet i ett hållbart samhälle, menar Erika Hedgren, inköpsstrateg med ansvar för innovation på Trafikverket. Transportsystemet är inte hållbart som det ser ut just nu. Vi måste se till att skapa en miljömässig och social hållbarhet samtidigt som hela Sverige ska vara tillgängligt. Och det är en utmaning, eftersom Sverige är ett stort land.

För att leva upp till dessa krav behöver Trafikverket förändras internt. Myndigheten måste byta förhållningssätt för att möta utma­ningarna, bland annat genom att sätta upp mål och identifiera behov.

Steg framåt

Trafikverket är en stor köpande myndighet med runt 7 000 anställda, som måste fråga sig hur de gör den bästa affären och skapar de bästa kontrakten.

– I varje upphandling behöver vi tänka hur den ska vara utvecklingsfrämjande, säger Erika Hedgren. Det har hänt mycket inom Trafik­verket de senaste åren när det gäller inno­vationsupphandling, och vi tar steg framåt.

Främja utveckling av affärer

Den här typen av innovativa upphandlingar har ökat på senare år, och Trafikverket mäter numera andelen utvecklingsfrämjande affärer. De utvecklar också ett koncept för att följa upp kontrakten på ett bättre sätt och tar fram effektmål för utveckling.

– Det är viktigt att använda hela verktygslådan, framhåller Erika Hedgren. För att ta de stora kliven ska vi använda förkommersiell upphandling i högre utsträckning och framöver även ingå i innovationspartnerskap. Gör man som man alltid har gjort blir resultatet detsamma, och då sker ingen utveckling, avslutar Erika.