Startsida
Två renoverade stolar i gammaldags stil.

Mål 6 – Upphandling som verktyg för en cirkulär ekonomi

Publicerad 17 oktober 2018

Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser i stället för att producera nytt hela tiden.

Genom att gå mot en cirkularitet i ekonomin får vi också bättre förutsättningar att nå globala och nationella miljömål. Offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att gå i den riktningen.

Vi får ofta rapporter om de utmaningar som den växande befolkningen på jorden står inför. Klimatförändringar och överförbrukning av naturresurser är bara ett par av de frågor som vi måste handskas med i en föränderlig värld. För att möta utmaningarna måste vi tänka mer hållbart. En cirkulär ekonomi tas ofta upp som en förutsättning för ett hållbart samhälle, men vad innefattar begreppet egentligen?

Ta tillvara på resurser

En cirkulär ekonomi innebär att vi tar tillvara de resurser vi använder genom att cirkulera dem om och om igen, utan att producera något avfall. På så vis minimeras behovet av att föra in nya råvaror i kretsloppet. I en cirkulär ekonomi strävar man därför efter att produkter ska vara tillverkade av biobaserat eller återvunnet material. Produkterna ska också vara designade för att kunna användas så länge som möjligt, repareras och till slut återvinnas på ett säkert sätt.

Öka användningsgraden

En princip i den cirkulära ekonomin är att ju längre produkter och komponenter kan användas och återanvändas, desto mer ekonomiskt värde kan de skapa, i och med lägre kostnader för material, arbete och energi. Här finns det utrymme för innovativa affärsmodeller som syftar till att öka användningsgraden av produkter. Det finns många exempel på detta, till exempel mobilappar som hjälper människor att låna ut verktyg till varandra, uthyrning av kläder och sportutrustning och företag som ser till att datorutrustning kan återanvändas.

Ett viktigt verktyg

Förra året presenterade den svenska utredningen om cirkulär ekonomi sitt betänkande "Från värdekedja till värdecykel"1. I betänkandet skriver de att offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att gå mot en cirkulär ekonomi genom att bland annat förlänga livslängden hos varor och köpa funktioner i stället för produkter.

Även den nationella upphandlingsstrategin pekar på att upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. I längden kan det hjälpa Sverige att nå de nationella miljö­målen och att uppfylla de globala hållbarhets­målen som hör till Agenda 2030. 

Källhänvisningar

  1. SOU 2017:22. Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi