Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Rotterdams skyline med moderna höghus och broar.

Rotterdams upphandlingar inspirerar och imponerar

Publicerad 17 oktober 2018

Innehåll på denna sida

Nederländerna har Rotterdam med stor framgång använt sina offentliga inköp som arbetsmarknadsinstrument.

Alla kontrakt över 50 000 euro som staden upphandlar ska innehålla krav på ökad sysselsättning.  Den modell som används ger leveran­tören både stöd och stort eget ansvar. Leverantören bestämmer själv hur mycket stöd den vill ha av staden, men till syvende och sist är det leverantörens ansvar att se till att sysselsättningsvillkoren uppfylls.

För att förenkla administration och uppföljning har staden skapat ett it-system, där leverantören kontinuerligt rapporterar in sitt sociala ansvars­tagande i enlighet med kontraktet. Systemet är därmed ett stöd för både upphandlare och leverantörer, eftersom de kan se hur mycket som är kvar att uppfylla under kontraktstiden. Upphandlande myndigheter får även möjlighet att reagera i god tid om villkoren i kontraktet inte ser ut att uppfyllas. Till viss del har uppföljningen också automatiserats med hjälp av systemet.

Resultaten i Rotterdam inspirerar

Under 2017 gav över 700 offentliga kontrakt med sysselsättningsfrämjande krav mer än 3 000 jobb till ett värde av över 30 miljoner euro.