Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Upphandling i en föränderlig värld kräver ökade resurser

Publicerad 17 oktober 2018

Bästa läsare! Äntligen är den här – det tredje utgåvan av Trendens – Upphandlingsmyndighetens årliga rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet!

I Trendens hittar du en blandning av aktuell statistik, forskning, goda exempel och intressanta spaningar. Vi hoppas kunna inspirera och starta samtal och diskussioner om offentliga affärer, inköp och upphandling. Och inte bara inspirera till prat, utan även till mycket verkstad som utvecklar den offentliga affären till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Årets tema för Trendens är Inköp i en föränderlig värld. Under året har vi sett flera exempel på hur snabbt världen förändras. Ett exempel är klimatförändringarna. Forskarna är eniga om att sommarens torka som orsakat såväl skogsbränder som foderbrist inte är en engångshändelse. Ett annat exempel är ökade politiska spänningar internationellt. Ett resultat är högre tullar som riskerar att leda till handelskrig. Något som i sin tur kan leda till både brist på varor och höjda priser.

Digitaliseringen är en annan förändring där medborgarna förväntar sig mer av samhället. Den ger enorma möjligheter. Men samtidigt är det viktigt att hantera möjligheterna med klokskap så att den personliga integriteten inte hotas. Därför finns sedan maj en ny dataskyddsförordning, GDPR, som är gemensam för hela EU.

Förändringarna ställer nya krav på alla som är verksamma inom den offentliga affären. Det blir allt viktigare att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för omvärldsbevakning och analys för att öka beredskapen. Men också för att hantera konsekvenserna. Medborgarna förväntar sig det och det är deras skattepengar som är kärnan i de offentliga affärerna.

Vi behöver i upphandlingarna gå mer mot att efterfråga funktion istället för att detaljstyra leveransen. Arbetssättet innebär mer dialog. Och när upphandlare och leverantörer delar kunskap blir förarbetena bättre. Resultatet är sannolikt mer innovation och utveckling, men också mer flexibilitet som ökar samhällets förmåga att hantera förändringar.

Jag önskar dig en inspirerande läsning!

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

Om Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens rapport om utvecklingen på inköpsområdet. Temat för detta nummer är Inköp i en föränderlig värld, och ska spegla händelser i vår omvärld som ger avtryck i upphandlingsarbetet. För att strukturera innehållet utgår vi från den Nationella upphandlingsstrategins sju inriktningsmål. Utifrån målens inriktningar har vi sammanställt trender, exempel och intressanta djupdykningar i olika artiklar.

Trendens har i denna utgåva utgått från dig som jobbar som upphandlare, inköpare eller som ansvarar för en upphandlingsfunktion. Likväl så är Trendens intressant och relevant för alla som arbetar med och berörs av offentlig upphandling.