Start

Trendens 2019

Publicerad 14 december 2020
 • Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för det senaste numret är "Makt, medel och möjligheter".

Läs Trendens 2019

Under "Relaterat innehåll" längre ner på denna sida hittar du artiklarna för Trendens 2019. 

Vill du hellre läsa Trendens som pdf?

Relaterat innehåll

Inger Ek
 • Trendens
 • Generellt om offentlig upphandling

Det är väl ingen som missat konsekvenserna som uppstod när distribution av sjukvårdsmateriel upphandlades av ett antal regioner? Operationer behövde ställas in för att det saknades material. Snabbt höjdes röster om att det var fel på upphandlingslagstiftningen.

Tre kor ute på grönbete.
 • Livsmedel och måltidstjänster
 • Branschspecifik styrning och ledning av inköpsverksamhet
 • Trendens

Alla vill ha svensk mat: konsumenter, producenter, företag och offentlig sektor. Men för att öka mängden svenska livsmedel i de offentliga köken krävs ett starkt ledarskap med tydliga målsättningar och resurser som matchar.

 Dekorbild Trendens med lila logga
 • Trendens
 • Generellt - Styra och leda inköpsverksamhet

I rollen som beslutsfattare på politisk nivå ställs du inför stora utmaningar med att få ekonomin att gå ihop, samtidigt som du ska upprätthålla välfärden. Så med drivkraften att förändra, hur kan du använda upphandling för att utveckla samhället och nå politiska mål?

 Dekorbild Trendens med lila logga
 • Trendens
 • Generellt om offentlig upphandling

Mycket av Sveriges välfärd skapas i dag genom alla de inköp som görs inom offentlig sektor. För att detta ska fungera behöver fler lämna anbud i offentliga upphandlingar. En viktig nyckel är att stärka förtroendet till offentliga affärer.

Flera par händer som håller i varandra.
 • Trendens
 • Generellt - Styra och leda inköpsverksamhet

Vi har intervjuat Lovisa Näslund, doktor i företagsekonomi vid forskningscentret Score, Stockholms universitet. Ett huvudspår i hennes forskning är förtroende.

Vetefält med fjärilar som flyger ovanför.
 • Livsmedel och måltidstjänster
 • Trendens
 • Generellt - Samarbete

Överprövningar och låsningar var ett omfattande problem inom livsmedelsupphandling för tio år sedan. I dag har snittet för överprövningar sjunkit så att siffran är lägre än genomsnittet.

En grön modern byggnad omgiven av lekande barn och björkträd.
 • Bygg, anläggning och fastighet
 • Trendens
 • Generellt - Miljömässig hållbarhet

I Göteborgs stad pågår just nu ett byggprojekt som utmanar alla tidigare sätt att bygga. Allt började 2017 då förvaltningen fick ett uppdrag och en utmaning – en fossilfri förskola som ska stå färdig till stadens jubileum 2021.

 Dekorbild Trendens med lila logga
 • Upphandla med hänsyn till klimatet
 • Trendens

Användningen av fossila bränslen behöver minska om vi ska nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige år 2045. En viktig del av lösningen kan vara strategiskt arbete hos kommunerna för att öka antalet laddstationer till elbilar.

En leende Victor Galaz i en korridor i Stockholm Resilience Centre.
 • Trendens
 • Generellt - Ekonomisk hållbarhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit hjälp av forskaren Victor Galaz som förklarar vad ekonomisk hållbarhet är, vilka som berörs och hur det relaterar till upphandling.

Människor i rörelse under solnedgång framför centrum för kultur och idrott.
 • Bygg, anläggning och fastighet
 • Trendens

En folkvilja, egen värdefull mark på central plats och dåvarande flyktingströmmar var tre faktorer som bland annat gjorde att Knivstaborna fick sitt eget idrotts- och kulturcentrum, som dessutom är ett energieffektivt så kallat passivhus.

Arbetsförmedlingens logotyp lyser på en husfasad.
 • Trendens
 • Generellt - Strategiskt inköpsarbete

Nedskurna anslag gjorde att Arbetsförmedlingen behövde transformera sitt arbetssätt. För att möta utmaningarna har de arbetat strategiskt med inköp och it. Det har gjort dem redo att ta nästa steg i att utveckla verksamheten.

Skuggorna av flera personer som håller i kugghjul som hakar i varandra.
 • Trendens
 • Generellt - Styra och leda inköpsverksamhet

När regeringen har som mål att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” måste vi också bli bäst på att upphandla digitala lösningar.

En trafikled med tre leder, sedd underifrån. Röd metall mot blå himmel.
 • Analysera inköpen med spendanalys
 • Trendens

Göteborgs stad gör årligen inköp för cirka 23 miljarder kronor. Det är därför inte konstigt att politikerna beslutat om att man ska arbeta strategiskt med inköpsfrågor.

En hand håller i ett klot uppbyggt av nätverksnoder, i mitten syns staplar i ett diagram.
 • Statistik
 • Trendens

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om upphandlingsstatistik och gjort förändringar i upphandlingslagarna. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik.

Två staplar med kopparmynt.
 • Statistik
 • Trendens

Trots att behovet är stort finns det i dag ingen nationell statistik som ger svar på vem som köper vad, av vem och för hur mycket.

En ung tjej arbetar med att reparera en motor.
 • Sysselsättning
 • Trendens

Tänk om all offentlig verksamhet ställde krav på sysselsättning vid upphandling av tvätt av sina gardiner. Hur många skulle då inte kunna få meningsfull sysselsättning och hitta en väg in på arbetsmarknaden? Det säger Mari Jonsson, kommunalråd i Borlänge.

En person kollar på en surfplatta.
 • Innovation
 • Trendens

Självständiga medborgare oberoende av kommunen – med det målet angrep Skellefteå kommun utmaningen att leta efter digitala lösningar för personer med lägre kognitiv förmåga. Snart har de en ny innovativ lösning på plats.

7 tomma stolar varav 4 är vita och två är brandgula.
 • Innovation
 • Trendens

Örnsköldsvik kommun hade länge arbetat för att minska sjukskrivningsnivån utan positiva resultat. När de fick möjligheten att prova upphandling som modell för att minska sjukfrånvaron, så tog de chansen.

En en person i full skyddsutrustning svetsar medan gnistor flyger i luften.
 • Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal
 • Trendens

Organisationer i offentlig sektor är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandling. Men många är osäkra på om de uppfyller dessa skyldigheter eller inte.