Startsida
Inger Ek

Bra affärer kräver bra ledarskap

Publicerad 07 januari 2020

Bästa läsare! Det är väl ingen som missat konsekvenserna som uppstod när distribution av sjukvårdsmateriel upphandlades av ett antal regioner? Operationer behövde ställas in för att det saknades material. Snabbt höjdes röster om att det var fel på upphandlingslagstiftningen.

Jag anser inte att lagen är ett hinder för att göra bra upphandlingar. Det som krävs är ordentliga förberedelser så att upphandlingen stämmer överens med behov och målsättningar. Man måste göra en ordentlig kartläggning och riskanalys inför upphandlingen. När avtal väl tecknats har den upphandlande organisationen inte något annat val än att ge leverantören möjlighet att genomföra uppdraget.

Lagen finns inte till för att skydda offentlig sektor från dåliga affärer. Den ska säkerställa att företag får konkurrera om de offentliga affärerna på ett transparent sätt. Men offentlig upphandling erbjuder också många möjligheter att ta vara på den innovationskraft som finns på marknaden. Med detta nummer vill vi inspirera till offentliga inköp som skapar framtidens samhällsnytta. Träffsäkra upphandlingar tror jag är avgörande för att behålla allmänhetens förtroende, ge medborgarna en förväntad samhällsservice och bygga en hållbar framtid.

Här har du som ledare inom offentlig sektor en viktig roll att spela. Utan konkreta mål och styrmedel blir det svårt för organisationen att upphandla strategiskt. Genom att lita på medarbetare och ge dem rätt förutsättningar kan du möjliggöra träffsäkra upphandlingar. Upphandlingar som svarar mot behov, bidrar till samhällsnytta och värnar om skattemedlen.

Jag önskar dig en inspirerande läsning! 

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

Om Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet. Artiklarna är intressanta och relevanta för alla som arbetar med och berörs av offentlig upphandling. I detta nummer har vi främst utgått från målgruppen beslutsfattare inom offentlig sektor.