Startsida
En leende Victor Galaz i en korridor i Stockholm Resilience Centre.

Ekonomisk hållbarhet behöver fokusera på helheten

Publicerad 07 januari 2020

Upphandlingsmyndigheten har tagit hjälp av forskaren Victor Galaz som förklarar vad ekonomisk hållbarhet är, vilka som berörs och hur det relaterar till upphandling. Victor Galaz är docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre.

Vad är ekonomisk hållbarhet?

– Det är en ekonomi som säkrar, och kanske till och med expanderar basen för mänsklig välfärd – ett stabilt klimatsystem, biologisk mångfald, levande hav. Det går hand i hand med behovet av en omställning som upplevs som rättvis och skapar möjligheter för alla på planeten. Vi diskuterar detta i termer av ett ”just and safe operating space”, något som också finns i de globala hållbarhetsmålen. En ekonomi som inte aktivt bidrar till denna målbild är inte hållbar.

Vilka i samhället behöver förstå ekonomisk hållbarhet?

– Alla. De ekonomiska, sociala och miljö- och klimatmässiga aspekterna av den värld vi lever i är mycket tätt sammanvävda. Problemet är att vi arbetat i silos, och trott att problem går att hantera separat. Civila samhället, finansmarknader, beslutsfattare, privata näringslivet och akademi måste arbeta nära varandra framöver om vi ska lyckas skapa den snabba omställning som är nödvändig för att klara de globala hållbarhetsmålen.

Finns det hinder du vill varna för när man jobbar med ekonomisk hållbarhet? 

– Alla förändringsprocesser stöter på olika hinder, det är svårt att säga något specifikt. Men svårast är kanske att hantera uppfattningen om att hållbarhet är ”kostsamt” och inte se det som en investering för framtiden. 

Vilken är den konkretaste kopplingen till  upphandling som du ser?

– Upphandlingsreglerna skapar tydliga ramar för offentlig konsumtion. Som statsanställd är jag exempelvis bunden att följa vissa föreskrivna regler och fördela resurser till utvalda företagsaktörer. Det är helt fundamentalt att vi ges en möjlighet att välja produkter som skapar positiv förändring, det är en dold kraft som vi kan utnyttja bättre. 

Vilka råd skulle du ge till beslutsfattare inom offentlig sektor som vill börja tänka ekonomiskt hållbart?

– Se helheten, fokusera bortom koldioxidavtryck och fundera på hur beslut inte bara kan bidra till att minska miljöpåverkan, utan också kan fungera regenerativt, det vill säga skapa en ännu större bas för hållbarhet.