Start
Människor i rörelse under solnedgång framför centrum för kultur och idrott.

Ny mötesplats för Knivstaborna i världsunik byggnad

Publicerad 07 januari 2020

En folkvilja, egen värdefull mark på central plats och dåvarande flyktingströmmar var tre faktorer som bland annat gjorde att Knivstaborna fick sitt eget idrotts- och kulturcentrum, som dessutom är ett energieffektivt så kallat passivhus. Vi träffar tre chefer för att ta reda på vad som gjorde det möjligt för kommunen att en bygga helt ny mötesplats.

Politiska beslut banade väg

Långt innan Knivsta kommun bildades 2003 började Knivstaborna fundera på vad de skulle göra på fritiden. Det fanns bland annat behov av sporthall, ishall och kultur­hus. Avgörande var när politikerna enades om visionen att skapa en mötesplats och tankar på flera byggnader på olika platser övergavs. 

– Jag är väldigt glad över att man valde att samla allt i ett hus. Kultur och idrott möts nu på ett väldigt spännande sätt, säger Lena Larsson. 

På bilden: Carina Nordlander, fritidschef, Lena Larsson, förvaltningschef kultur och fritid och Tomas Lindgren, projektchef på Kommunfastigheter i Knivsta.

Vägen fram

Under mandatperioden 2010–2014 tillsattes en kultur- och fritidsnämnd som arbetade fram förslag på hur den nya anläggningen skulle se ut. Under nästkommande period valde politikerna att i stället behandla kultur- och fritidsfrågor direkt i kommunstyrelsen. Genom att också skapa ett eget utskott för beslut kring bygget möjliggjordes tydligare styrning och snabbare beslut. 

Föreningslivet bidrog till utvecklingen

Det har varit viktigt för Knivsta kommun att involvera det lokala föreningslivet genom återkommande referensgruppsmöten. Carina Nordlander har varit projektledare för verksamhetens behov i nära samverkan med föreningar. Även Tomas Lindgren och Lena Larsson har varit med på flera möten där smarta förslag har tagits fram.

– Handbollsföreningen kom med ett förslag på platsbyte av förråd och sporthall vilket skapade fler platser till läktaren med bättre sikt. Att vi har en nära kommunikation med Tomas Lindgren gjorde det lätt att genomföra ändringen. På så vis har behov och bygge kunnat samspela, berättar Carina Nordlander.

Blev förebilden de själva letade efter

Tomas Lindgren som lett byggprojektet är förvånad över att det inte funnits fler goda förebilder att hämta kunskap ifrån när det gäller att kombinera kultur och idrott.

– Vi har utvecklat en samverkansform som utvecklar möjligheterna att medverka i  genomförandet av projektet. Det måste anses som en styrka att kunna få input från experter och brukare i projektering och även i produktionen. Alla bidrar till projektets bästa och målbilden är gemensam. Ersättningsmodellen är, förenklat uttryckt, att du betalar endast för det du får, säger Tomas Lindgren. 

Nu efterfrågas deras kompetens och flera andra kommuner har besökt bygget, vilket alla är glada och stolta över.