Startsida
Skuggorna av flera personer som håller i kugghjul som hakar i varandra.

Ledarskap behövs om vi ska bli bäst i världen

Publicerad 07 januari 2020

Digitalisering och ledarskap

När regeringen har som mål att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda  digitaliseringens möjligheter” måste vi också bli bäst på att upphandla digitala lösningar. För att det ska ske behövs nya effektivare arbetssätt som säkerställer att inköp inte uppfattas som ett hinder, utan i stället som ett verktyg som stöttar digital transformation. Det kräver framförhållning och att inköps- och it-organisationerna uppmuntras ha ett nära samarbete.

Regeringens digitaliseringsstrategi

OECD lyfter samverkan 

Sverige ligger i topp tre av länder inom EU när det gäller digitalisering. Men vi kommer på plats 28 inom OECD när det gäller tillgången till öppna data. Med öppna data avses digital information som alla fritt kan få åtkomst till, använda och dela. OECD belyser att det finns brister i vårt institutionella ledarskap och att det är en av orsakerna bakom den lägre placeringen. 

OECD:s rapport Digital review of Sweden

Näringslivet behöver tillgång till data

För utveckling av nya digitala lösningar behövs näringslivet. De är i sin tur beroende av tillgång till data från offentlig sektor för att göra detta. Öppna data är en strategisk resurs när nya tjänster utvecklas och skapar därmed bättre förutsättningar för att vi ska kunna upphandla de bästa lösningarna och erbjuda god samhällsservice till våra medborgare.

Digitaliseringsrådets rapport Data som strategisk resurs