Startsida
Ett litet barn ligger med huvudet på sne och tittar in i ett leksakshus.

Mer barnfokus i upphandling när barnkonventionen blir lag 2020

Publicerad 07 januari 2020

FN:s konvention om barnens rättigheter (barnkonventionen) är svensk lag från den 1 januari 2020. Det innebär till exempel att det blir ännu tydligare att barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs inför beslut i mål och ärenden som rör barn.

Offentliga organisationer har nu tydligare krav på sig att beakta vad som bedöms vara barnets bästa vid upphandlingar av till exempel:

  • byggnader som barn ska vistas i
  • tjänster som ska hantera barn
  • produkter som används av barn.

Att barnkonventionen blir svensk lag är ett sätt att tydliggöra och understryka att ett  barnrättsbaserat synsätt ska prägla all offentlig verksamhet.

Läs mer