Startsida
En en person i full skyddsutrustning svetsar medan gnistor flyger i luften.

Osäkerhet kring arbetsrättsliga villkor i upphandling

Publicerad 07 januari 2020

Skyldighet i vissa fall

Sedan 2017 är organisationer inom offentlig sektor i vissa fall  skyldiga  att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandling. Det gäller om det kan anses behövligt att ställa sådana villkor vid utförandet av kontraktet.

Om arbetet utförs i Sverige gäller skyldigheten villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska villkoren fastställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Flera vet inte om krav ställs

Under hösten 2019 genomförde Upphandlingsmyndigheten en undersökning där statliga myndigheter, kommuner, regioner och bolag svarade på frågor om de använder arbetsrättsliga villkor. Den totala svarsfrekvensen var 33 %.

Undersökningen visar att

  • 52 % av de svarande ställer krav i nivå med kollektivavtal men 20 % vet inte om krav ställs eller inte.
  • 33 % av de svarande ställer krav enligt ILO:s kärnkonventioner. Här är det 30 % som inte vet om kraven ställs.

Detta tyder på att det finns både en osäkerhet och okunskap kring området.

Viktigt med styrdokument

Undersökningen indikerar också att det finns en tydlig koppling mellan att ha styrdokument och att ställa krav på arbetsrättsliga villkor. De organisationer som har policys på plats är också de som ställer krav och även följer upp dem.