Startsida
En hand håller i ett klot uppbyggt av nätverksnoder, i mitten syns staplar i ett diagram.

Tillgängligare upphandlingsstatistik i framtiden

Publicerad 07 januari 2020

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om upphandlingsstatistik och gjort förändringar i upphandlingslagarna. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik.

– Det nya ramverket för statistikinsamlingen ger goda möjligheter att samla in och publicera uppgifter om upphandlingar. I framtiden kommer statistiken att bli mer tillgänglig och finnas som öppna data, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

"I framtiden kommer statistiken att bli mer tillgänglig och finnas som öppna data."

Den nya lagen innebär att upphandlande organisationer blir skyldiga att annonsera upphandlingar i databaser som är registrerade hos Konkurrensverket. De som driver annonsdatabaserna blir i sin tur skyldiga att lämna uppgifter till Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer