Startsida
Vetefält med fjärilar som flyger ovanför.

Överenskommelse gjorde bättre livsmedelsupphandling möjlig

Publicerad 07 januari 2020

Överprövningar och låsningar var ett omfattande problem inom livsmedelsupphandling för tio år sedan. I dag har snittet för överprövningar sjunkit så att siffran är lägre än genomsnittet.

Organisationen Kost & Näring tog initiativet till en branschöverenskommelse mellan de aktörer som hade anknytning till offentlig livsmedelsupphandling. En första version av överenskommelsen var klar 2015 och sedan dess har statistiken för antal överprövningar gått ner.

Branschöverenskommelsen är strukturerad i två delar:

  • områden där aktörerna enats om en gemensam hållning
  • diskussionsområden där arbete för en framtida gemensam hållning pågår.

Överenskommelsen är ett levande dokument och målet är att löpande komplettera den med nya, relevanta områden. Den senaste uppdateringen gjordes i mars 2019.

Läs mer

Vill du veta mer eller inspireras till att starta ett arbete med att ta fram en branschöverenskommelse för något annat område? Se Kost & Närings webbplats

Om Kost & Näring

Kost & Näring är branschorganisationen för Sveriges kostchefer, en yrkesgrupp  om dagligen ansvarar för miljontals måltider i offentliga verksamheter runt om i landet, från förskolor till äldreboenden.