Startsida
Flera par händer som håller i varandra.

Ett samspel mellan människor

Publicerad 07 januari 2020

Vi har intervjuat Lovisa Näslund, doktor i företagsekonomi vid forskningscentret Score, Stockholms universitet. Ett huvudspår i hennes forskning är förtroende.

Vad är förtroende?

– Det är ett samspel mellan människor. Så fort det finns en människa, vilket det oftast finns vid en köp- och säljsituation, så gör man en utvärdering av tre egenskaper: välvilja, integritet och kompetens.

Det är de tre egenskaperna som avgör om man bedömer någon som pålitlig och  förtroende­ingivande, även om man kanske inte alltid tänker på det sättet.

"Interaktion bidrar också till att skapa förtroende."

Hur fungerar förtroende till ett system?

– Den typen av förtroende bygger på om systemet har vettiga regler och om man upplever att reglerna följs. Så fort man träffar en representant för ett system och börjar interagera så börjar man även titta på om personen verkar kompetent, vill en väl och har integritet.

Hur bygger man förtroende?

– När det gäller att bygga förtroende så handlar det i första hand om att ge intryck av att man har de tre egenskaperna och att bemöta rädsla och oro som kan finnas hos motparten. Interaktion bidrar också till att skapa förtroende. Om du exempelvis har två grupper av  människor som absolut inte litar på varandra och de börjar prata med varandra så brukar det ofta bli så att misstroendet minskar.